Polskie prawo podatkowe pozwala podatnikom prowadzącym pozarolniczą działalność gospodarczą na wybór formy opodatkowania. Do wyboru mają podatek liniowy lub ogólnie obowiązujący podatek progresywny. Z tej możliwości mogą korzystać także osoby uzyskujące dochód z działów specjalnych produkcji rolnej.

Co to jest podatek liniowy i jak go obliczyć

Podatek liniowy jest jednolitą stawką procentową bez względu na wysokość uzyskanego dochodu. Tą formę opodatkowania może wybrać każdy przedsiębiorca bez względu na profil działalności. W Polsce podatek liniowy wynosi 19%.

Podatek liniowy obliczamy od przychodu pomniejszonego o koszty uzyskania oraz składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, IKE oraz straty z lat ubiegłych. Od tak uzyskanego dochodu obliczamy 19%, które należy wpłacić do US. Przy podatku liniowym nie mamy prawa do odliczania kwoty wolnej od podatku, wszelkich innych ulg i odliczeń. Nie możemy także rozliczać się wspólnie z małżonkiem.

Brak możliwości odliczenia wielu ulg powoduje, że podatek liniowy opłacalny jest dla przedsiębiorców osiągających dochody powyżej 85 525 zł. Rozliczając się według powszechnie obowiązującej skali od tej kwoty musiałby zapłacić 32%, a więc znacznie więcej.

A jak to wygląda w Europie

Podatek liniowy wzbudza wiele dyskusji i kontrowersji. Dla zwolenników głównym argumentem jest wzrost wpływów do budżetu państwa, dla przeciwników sprawiedliwość społeczna. Kto więcej zarabia, powinien więcej oddawać, ale nawet przy podatku liniowym osoby zarabiające dużo płacą większe podatki.

Niektóre państwa zdecydowały się na wprowadzenie powszechnego podatku liniowego. Okazało się, że nie tylko wzrosły wpływy do budżetu, ale także zmalało bezrobocie, zmniejszyła się szara strefa. Nie ulega wątpliwości, że im prostszy system podatkowy, tym mniej osób stara się go ominąć.

Oto konkretne dane:

• Rosja – 13% podatek, wzrost wpływów o 26%,
• Czarnogóra – 15% podatku, wzrost o 30%,
• Rumunia – 16%, wzrost o 44%,

To tylko niektóre przykłady, ale państw ,które zdecydowały się na jego wprowadzenie jest znacznie więcej. Szczególnie popularny jest w krajach nadbałtyckich i Europy środkowej. We wszystkich tych państwach przyczynił się do wzrostu gospodarczego. Pieniądze zostawione u podatnika służą kolejnym inwestycjom.

W Polsce zastosowano rozwiązanie połowiczne, dostępne tylko dla niektórych podatników.

Twoja ocena: oceń teraz
Aktualna ocena: 0 - 0 głosów